در دمای 4 مرتبه سانتیگراد دستگاه لیزر

نام فارسی : افرای سفید یا افرای سه برگی یا شیردار

افرای شیردار از این خانواده می‌باشد .

اسم ان دستگاه لیزر یسی : Acer negundo Flamingo

نام علمی : Acer negundo Flamingo

خانواده : Aceraceae

افرا سپید شیردار

نوع : درخت خزان دار

اندازه ( متر ) : 15 ارتفاع * 12 گستردگی

فرم : بیضی

بافت : وحشتناک تا متوسط

رنگ برگها : بسته به ارقام سبز تا ابلق

فصل دستگاه لیزر دهی : فصل بهار

کاربرد در محوطه سازی ها : تاکیدی , مسئله , سد کننده
دستگاه لیزر
رنگ دستگاه لیزر دستگاه لیزر ها : سبز زرد تا ارغوانی
دستگاه لیزر
سر دستگاه لیزر عت پرورش : میانگین تا پر سرعت
دستگاه لیزر
نیاز دستگاه لیزر به آب پاشی : متوسط

مقاومت به سوز‌و‌سرما : بالا

نیاز های نوری : آفتابی

توضیحات راجع‌به گیاه :

برخلاف بقیه افراها , این افرا دارای برگهای شانه ای است . تراز برگها به رنگ سبز تیره است . به طور کلی افراها از درختان دارای شهرت و همگانی در اکثر زمان ها پارکها و شهرها و فضاهای سبز است , که تحت عنوان درختان سایه انداز در حالت انبوه جهت سایه اندازی و خنک سازی و تهویه محیط استفاده می شود در کناره خیابانهای شهرها به ملازم زبان گنجشک و چنار و اقاقیا کاشته می گردند . و نتایج رضایت منتخب به همراه دارند . افرای سیاه نسبت به سایر افرا ها از بافت متوسطی برخوردار‌است و به علت داشتن شاخه های نرم و نازکتر از سایر افراها مقابل وزش بادهای سنگین و شدید مهم تر است .

برگ درختچه افرا سفید شیردار

ارقامی از این افرا ساخت گردیده اند که دارنده برگها ابلق زیبایی می باشند و تحت عنوان گیاه ناکیدی در محوطه چمن کاریها میتوان از آن استفاده کرد و دارنده برگهای با لبه سفید می‌باشند . در رقم فلامینگوFlamingo وجود حاشیه های صورتی کمرنگ در کنار رنگ سبز برگها ترکیب زیبایی را به درخت می دهد . در حالی که رقم الگانس Elegans برگهای ابلق برجسته سبز همپا با حاشیه ها رنگ زرد دارااست . میوه رقم واریگاتوم Varigatum به طور خوشه های سفید رنگی میباشند و جلوخ خاصی دارند . اغلب افراها در خاک های با حاصلخیزی میانگین و دارنده زهکشی خوب و با بافت لومی خوب به فعالیت می‌آیند .

افرا سفید پیوندی

روش های انتشار و ازدیاد :

در کل بذر ها نیازمند 2 تا 3 ماه تیمار سرمایی در دمای 4 رتبه سانتیگراد است . قبل از تیمار سرمایی میتوان بذر ها را به بازه 2 هفته در آب سرد قرار اعطا کرد و یا این که اینکه پریکاپ بذر را به وسیله خط مش هایی حذف کرد . در روش قلمه زدن نی قلمه های برگدار که تا آخرها فصل تابستان تهیه میگردند در وضعیت تیمار با اکسین 0 . 8 % ریشه میدهند &# دستگاه حکاکی لیزری ;